Tietosuojaseloste

Laatijan tiedot:
Laadittu 24.2.2023

Rekisteritiedot:

Rekisterin nimi

Fysiobalanssin asiakashallintarekisteri

Rekisterin pitäjä

Fysiobalanssi
Kelantie 1
93600 Kuusamo
puh. 040-5201559
info@fysiobalanssi.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anu Koramo
Kelantie 1
93600 Kuusamo
puh. 040-5201559
info@fysiobalanssi.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin sekä fysioterapiaan liittyvien hoitokommenttien ja palautteiden kirjaamiseen, jotta kokonaisvaltainen kuntoutusprosessi on mahdollista asiakkaan antaman vapaaehtoisen suostumuksen perusteella. 
Tietoja kerätään automaattisesti nettisivujen kautta tehtyjen yhteydenottopyyntöjen pohjalta. Näitä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja asiakkaan perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja

 • etu- ja sukunimi
 • henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yritys, organisaatio
 • laskutustiedot
 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Fysiobalanssin keräämä tieto asiakkaalta itseltään
 • Hoitojakson maksajataholta tai hoitovastuuyksiköltä saatu tieto

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjärekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakastietoja luovutetaan vain rekisteröidyn kirjallisella suostumuksella (rekisteritietolomake) asiakkaalle itselleen, lähetteen antaneelle taholle ja/tai maksajataholle. Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröityjen FysioBalanssille ilmoittamia tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisterin sisältämät tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne pääsy on vain rekisterin yhteyshenkilöllä Anu Koramolla. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja salasanoin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa arkistotilassa.